Giới Thiệu Trang YourclassToday

YourclassToday.com là 1 trang web nhằm giúp các bạn trẻ ở Việt Nam được tiếp cận với tiếng Anh, ngôn ngữ được xem như một ngôn ngữ quốc tế vào thời điểm hiện tại và sẽ tiếp tục duy trì trong hàng thế kỷ tới.

Trang Web có phần học hoàn toàn miễn phí cho mọi người cũng như có các lớp học trả phí để mọi người có thể lựa chọn phương pháp mà mình mong muốn.

Ngoài ra, YourclassToday cũng có mặt trên nhiều trang mạng xã hội như Facebook, Youtube, Instagram, Tik Tok,… để tích cực phổ biến tiếng Anh đến thế hệ trẻ Việt Nam