Từ Vựng Chủ Đề Vệ Sinh Cá nhân, Việc Nhà

30/3/2022 | Thế Minh

Sau đây chúng ta sẽ học một số từ vựng tiếng Anh chủ đề vệ sinh cá nhân/ việc nhà.

Take a shower

/teɪk/ /ə/ /ˈʃaʊər/ (v) Tắm (vòi hoa sen)

 • I go to school everyday
 • You should go ahead and turn left.
 • Go away!

Wash dishes

/wɑʃ/ /ˈdɪʃəz/ (v) Rửa chén bát

 • I eat vegetables everyday.
 • She likes eating Pho.
 • Let’s eat out.

Wash clothes

/wɑʃ/ /kloʊðz/ (v) Giặt quần áo

 • I walk to school.
 • Walking is a good exercise for your health.
 • He walks very fast.

Clean the house

/klin/ /ðə/ /haʊs/ (v) Lau nhà

 • We like drinking orange juice.
 • He drinks beer very often.
 • Drinking beer is not good for your health.

Take a bath

/teɪk/ /ə/ /bæθ/ (v) Tắm (bồn tắm)

 • I see. (I understand)
 • I see that it is very interesting.
 • We saw him yesterday at the library.

Cook

/kʊk/ (v) Nấu ăn

 • I love watching action movies.
 • I watch the way the cook carefully.

Prepare food

/priˈpɛr/ /fud/ (v) Chuẩn bị thức ăn, thực phẩm

 • I listen to music everyday.
 • She loves listening to Vpop.
 • Listen! You should study harder!

Run errands

/rʌn/ /ˈɛrəndz/ (v) Làm việc vặt, ra ngoài mua đồ

 • I want to speak English better.
 • She spoke to him last night.
 • We speak Vietnamese as mother tongue language.

Do housework

/du/ /ˈhaʊˌswɜrk/ (v) Làm việc nhà

 • You should go to sleep early.
 • She slept a lot yesterday.
 • You should try to sleep more in order to recover from the fever.

Do household chores

/du/ /ˈhaʊsˌhoʊld/ /ʧɔrz/ (v) Làm việc nhà

 • I get up early everyday.
 • She got up very late on Sundays.

Make the bed

/meɪk/ /ðə/ /bɛdz/ (v) Dọn dẹp giường

 • Let’s play football together.
 • Playing badminton is very fun.

2. Phương pháp học hiệu quả

 1. Ghi nhớ từ vựng bằng flashcards ở mục bên dưới.
 2. Tập đọc/phát âm từ thành tiếng.
 3. Tập đặt câu (Comment vào dưới bài này để được admin sửa nhé).
 4. Ôn tập lại nhiều lần, hàng ngày đến khi thuộc từ vựng(Ôn tập thường xuyên để duy trì).

3. Ghi nhớ từ vựng bằng flashcards.

Lưu bài viết:

BÀI TIẾP THEO

Học tiếng anh về thì hiện tại đơn

Học tiếng anh thì hiện tại hoàn thành

Học tiếng anh thì tương lai đơn

Học tiếng anh thì hiện tại tiếp diễn

Học tiếng anh câu điều kiện

KÊNH YOUTUBE

Nào ta cùng học tiếng Anh

NHÓM FACEBOOK

Nào ta cùng học tiếng Anh

BÀI TIẾP THEO

Học tiếng anh về thì hiện tại đơn

Học tiếng anh thì hiện tại hoàn thành

Học tiếng anh thì tương lai đơn

Học tiếng anh thì hiện tại tiếp diễn

Học tiếng anh câu điều kiện

KÊNH YOUTUBE

English Vocab TV

NHÓM FACEBOOK

Nào ta cùng học tiếng Anh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.