Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Online

Giới Thiệu

Ngữ pháp là phần cực kì quan trọng trong tiếng Anh đối với những người học nó như một ngôn ngữ thứ hai, không phải tiếng mẹ đẻ của mình. 

Nhiều người cho rằng không cần phải học ngữ pháp để tiết kiệm thời gian, nhưng đây là một điều sai lầm. Học ngữ pháp sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian quý báu của mình. Vì vậy bạn phải ưu tiên học ngữ pháp đầu tiên nếu bạn muốn theo đuổi học tiếng Anh lâu dài.

Các bài học sau đây sẽ giúp bạn học ngữ pháp một cách hiệu quả nhất.

Ngữ pháp cơ bản

Ngữ pháp nâng cao