Học từ vựng tiếng Anh

Giới Thiệu

Từ vựng như là những viên gạch khi bạn xậy một ngôi nhà. Việc học từ vựng là không thể thiếu và cần phải làm xuyên suốt quá trình học tiếng Anh.

Trung bình một người bản xứ biết  từ 20,000 – 40,000 từ vựng tùy vào trình độ học thức của mỗi người. Tuy nhiên, để nói được tiếng Anh giao tiếp cơ bản bạn chỉ cần khoảng 2000-3000 từ. Bạn cần biết khoảng 10000 từ để đạt được mức nâng cao, tuy nhiên, muốn học bao nhiêu từ là do bạn lựa chọn.

Sau đây là các bài học được chia làm 2 mục cơ bản và nâng cao để các bạn họ dễ dàng hơn

Học từ vựng tiếng Anh cơ bản

Học từ vựng tiếng Anh nâng cao