Học từ vựng - Các động từ cơ bản 1

30/3/2022 | Thế Minh

Sau đây chúng ta sẽ học một số động từ cơ bản trong tiếng Anh    

Go, Eat, Walk, Drink, See, Watch, Listen, Speak, Sleep, Get up, Play, Run

Go

/goʊ/ (v) Đi, di chuyển tới nơi nào đó

 • I go to school everyday
 • You should go ahead and turn left.
 • Go away!

Eat

/it/ (v) Ăn

 • I eat vegetables everyday.
 • She likes eating Pho.
 • Let’s eat out.

Walk

/wɔk/ (v) Đi bộ

 • I walk to school.
 • Walking is a good exercise for your health.
 • He walks very fast.

Drink

/drɪŋk/ (v) Uống

 • We like drinking orange juice.
 • He drinks beer very often.
 • Drinking beer is not good for your health.

See

/si/ (v) Nhìn thấy

 • I see. (I understand)
 • I see that it is very interesting.
 • We saw him yesterday at the library.

Watch

/wɑʧ/ (v) Xem

 • I love watching action movies.
 • I watch the way the cook carefully.

Listen

/ˈlɪsən/ (v) Nghe, lắng nghe

 • I listen to music everyday.
 • She loves listening to Vpop.
 • Listen! You should study harder!

Speak

/spik/ (v) Nói

 • I want to speak English better.
 • She spoke to him last night.
 • We speak Vietnamese as mother tongue language.

Sleep

/slip/ (v) Ngủ

 • You should go to sleep early.
 • She slept a lot yesterday.
 • You should try to sleep more in order to recover from the fever.

Get up

/gɛt ʌp/ (v) Thức dậy

 • I get up early everyday.
 • She got up very late on Sundays.

Play

/pleɪ/ (v) Chơi

 • Let’s play football together.
 • Playing badminton is very fun.

Run

/rʌn/ (v) Chạy

 • He runs very fast.
 • The deer ran quickly when it saw some people getting closer.

2. Phương pháp học hiệu quả

 1. Ghi nhớ từ vựng bằng flashcards ở mục bên dưới.
 2. Tập đọc/phát âm từ thành tiếng.
 3. Tập đặt câu (Comment vào dưới bài này để được admin sửa nhé).
 4. Ôn tập lại nhiều lần, hàng ngày đến khi thuộc từ vựng(Ôn tập thường xuyên để duy trì).

3. Ghi nhớ từ vựng bằng flashcards.

Lưu bài viết:

BÀI TIẾP THEO

Học tiếng anh về thì hiện tại đơn

Học tiếng anh thì hiện tại hoàn thành

Học tiếng anh thì tương lai đơn

Học tiếng anh thì hiện tại tiếp diễn

Học tiếng anh câu điều kiện

KÊNH YOUTUBE

Nào ta cùng học tiếng Anh

NHÓM FACEBOOK

Nào ta cùng học tiếng Anh

BÀI TIẾP THEO

Học tiếng anh về thì hiện tại đơn

Học tiếng anh thì hiện tại hoàn thành

Học tiếng anh thì tương lai đơn

Học tiếng anh thì hiện tại tiếp diễn

Học tiếng anh câu điều kiện

KÊNH YOUTUBE

English Vocab TV

NHÓM FACEBOOK

Nào ta cùng học tiếng Anh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.