Học Phát Âm Tiếng Anh

Giới Thiệu

Phát âm là phần cực kỳ quan trọng khi học nói tiếng Anh. Hầu hết mọi người thường xem nhẹ việc học phát âm nên kỹ năng nói chậm phát triển. Nếu bạn muốn cái thiện kỹ năng nói thì phát âm là điều bạn cần phải chú ý.

Các bài học

Lesson 1: Cách học phát âm hiệu quả

Lesson 2: IPA là gì?

Lesson 3: Nguyên âm

Lesson 4: Phụ âm

Lesson 5: Nguyên âm đôi - Dipthongs

Lesson 6: Dấu nhấn - Stress

Lesson 7: Ngữ điệu - Intonation

Lesson 8: Giọng - Accents

Lesson 9: Một số từ hay bị phát âm sai

Lesson 10: Sữa accent người tiếng Việt thế nào cho hiệu quả?