Học Nói Tiếng Anh

Giới Thiệu

Đây là phần học kỹ năng nói tiếng Anh, một kỹ năng rất quan trọng đối với hầu hết người học tiếng Anh. Kỹ năng này đòi hỏi sự kiên trì và siêng năng luyện tập. Hãy cố gắng lên nhé!

Các bài học

Lesson 1: Chào hỏi - Greetings

Lesson 2: Sở thích - Hobbies

Lesson 3: Thể thao - Sports

Lesson 4: Âm nhạc - Music

Lesson 5: Gia đình - Family

Lesson 6: Phim ảnh - Movies

Lesson 7: Miêu tả