Học nghe - Listening cùng YourclassToday

Giới Thiệu

Nghe là một kỹ năng khá khó so với các kỹ năng khác, có thể sẽ tạo sự chán nản cho một số người. Tuy nhiên, độ quan trọng của nó là không bàn cãi khi mục tiêu của bạn là học tiếng Anh giao tiếp.

Nếu biết cách học phù hợp thì việc học nghe của bạn không những dễ dàng mà còn rất thú vị. Các chuỗi bài luyện nghe sẽ được up trên kênh Youtube: English Vovab TV. Và các bài học chi tiết sẽ được cập nhật ở đây với các link của video trên Youtube và các câu hỏi bài tập để các bạn làm và thảo luận thêm.

Các Bài Học

___________________________ Coming Soon _______________________________